imagine de fundal
Programează-te la expoziție
image1

Programează-te la expoziție!

Expoziția „Feel the City” invită publicul la o experiență culturală interactivă și educativă, care oferă posibilitatea de a experimenta și înțelege mai bine arhitectura și detaliile arhitecturale ale patrimoniului și spațiului cultural reprezentativ al orașului.

Expoziția cuprinde machetele tactile 3D și descrierea în planșe tactile sub formă de broșuri tactile format carte și format pagină a unor spații cu destinație culturală amplasate în clădiri ce reflectă multiculturalitatea și diversitatea care caracterizează Timișoara: Palatul Culturii, Sala Operei, Catedrala Mitropolitană, Castelul Huniade, Sinagoga din Cetate, Bastionul Maria Theresia, Palatul Baroc, Filarmonica Banatul, Catedrala Ortodoxă Sârbă, Domul Romano-Catolic, Biserica Piaristă, Biserica romano-catolică Millennium, Palatul Ștefania, Centrul cultural FABER, Centrul Reformat Noul Mileniu, Biserica Reformată, Turnul de apă din Iosefin, Casa de Cultură a studenților, Muzeul Apei, Casa Tineretului, Biserica Ortodoxă din Iosefin, Monumentul Sfânta Maria.

Deoarece expoziția poate fi vizitată în perioada 15 ianuarie - 31 ianuarie în intervale orare stabilite pe bază de programare prealabilă, vă rugăm să completați formularul de mai jos cu toate informațiile solicitate
Programează-te la expoziție
Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?
ASOCIAȚIA CED ROMÂNIA CENTRUL DE EXCELENȚĂ PRIN DIVERSITATE, denumită în continuare „Asociația”, este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Date de identificare ale Operatorului ASOCIAȚIA CED ROMÂNIA CENTRUL DE EXCELENȚĂ PRIN DIVERSITATE:
Adresa: Str. Dorobanților nr. 1, Hotel Mirage, parter, cam. 8, Eforie Nord, jud. Constanța CP 905350
Adresa de corespondență: Șos. Morarilor nr. 2, Corp C 26, cam 8, Sector 2, București, România
Telefon: (+40) 749 995 336
Fax: (+40) 212 550 038
Email: office@ced-romania.org.ro
Web: https://ced-romania.org.ro
În ce scopuri vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?
Principalul scop al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este acela de a vă gestiona cererea și a vă acorda dreptul de a participa la un eveniment organizat de către Asociație (denumit în continuare „evenimentul”).
Dacă vă exprimați consimțământul, operatorul de date vă va transmite periodic invitații la evenimente organizate în scopuri legate de activitatea Asociației sau informări despre proiecte, inițiative sau alte aspecte legate de îmbunătățirea accesibilității, participării și incluziunii persoanelor cu dizabilități.
Pentru Asociație este extrem de important ca nevoile specifice în materie de accesibilitate să fie abordate și satisfăcute în cadrul tuturor activităților pe care le desfășurăm, și doar întrebând în prealabil putem asigura condiții adecvate pentru o participare fără bariere, deschisă tuturor.
În toate aceste cazuri, atunci când vi se solicită acordul pentru prelucrare, se va specifica tipul de date cu caracter personal utilizate pentru fiecare activitate de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul, în mod liber, fără a afecta relația dumneavoastră cu operatorul de date.
Cum obține operatorul de date datele dumneavoastră cu caracter personal?
Operatorul de date vă va obține datele cu caracter personal din următoarele surse:
Informații cu caracter personal furnizate de persoana vizată atunci când se înregistrează pentru a participa la un eveniment.
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate către autorități publice, dacă acest lucru este necesar în scopul respectării obligațiilor legale.
Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?
Vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată de Regulamentul (UE) 2018/1725, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a limita prelucrarea acestora. După caz, beneficiați și de dreptul de a vă opune prelucrării sau de dreptul la portabilitatea datelor.
În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment, în mod gratuit și accesibil.
Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail: office@ced-romania.org.ro.
Informații suplimentare
Puteți consulta informații mai detaliate privind protecția datelor în documentul intitulat „Politica de protecție a datelor cu caracter personal”

Selectând „DA”, confirm în mod explicit că datele mele cu caracter personal (inclusiv, după caz, cele în materie de accesibilitate) vor fi prelucrate pentru gestionarea cererii de participare la un eveniment al Asociației